DOPORUČUJEME: virtuální prohlídka dominikánského kláštera před opravou i po opravě!

11.01.2022 Petr SAMEC

Na podzim 2020 byla dokončena kompletní oprava areálu bývalého Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích za 80 milionů korun. Nejvýznamnější historická památka na území města tak opět získala svou původní krásu.

Nyní – v době mimo turistickou sezónu a v období pandemických omezení – vám nabízíme jedinečnou možnost prohlédnout si celý areál kláštera virtuálně v naší internetové prezentaci. Navíc můžete velmi jednoduše porovnat vzhled kláštera před rekonstrukcí a po rekonstrukci – k přepínání (tedy „skokům“ v čase) využijte tlačítka „před rekonstrukcí“ a „po rekonstrukci“ na pravém horním okraji prezentace. Prezentaci spustíte kliknutím na odkaz ZDE.

Foto: Petr Samec

Brány klášterního areálu se otevřely pro veřejnost již loni: lidé si mohli celý objekt prohlédnout individuálně, nebo využít komentované prohlídky s vyškolenými průvodci. Velmi úspěšné byly večerní „divadelní“ prohlídky v dobových kostýmech (pořádané se spolupráci s agenturou Kultur-Kontakt) a také prohlídky osobně vedené generálním vikářem Mons. Davidem Henzlem.

Předpokládáme, že prohlídky pro turisty letos opět začnou v červnu.

Základní informace o klášteru

Klášter byl založen Přemyslem Otakarem II. roku 1265 a je nejstarší dosud stojící stavbou v Českých Budějovicích. Z nejstaršího gotického období se dodnes zachoval klášterní kostel Obětování Panny Marie s křížovými klenbami a řadou dochovaných středověkých nástěnných maleb. Velmi cenný je také křížově klenutý ambit kolem rajského dvora se studniční kaplí a středověkými nástěnnými malbami. Uměleckou chloubou zcela mimořádného významu pak je obraz Madony Českobudějovické na oltáři klášterního kostela. Z památkového hlediska jsou vysoce ceněny také všechny barokní úpravy areálu z 18. století, které nad městem vztyčily Bílou věž a dotvořily dnešní siluetu historického centra Českých Budějovic při pohledu od západu.