Den seniorů oslavili se svým biskupem

08.10.2018 Miroslav Bína

6. 10. 2018, České Budějovice; Pozitivní nálada vládla o víkendu v areálu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Přes 40 zájemců se zde zapojilo do programu u příležitosti 1. října – Mezinárodního dne seniorů. Aktivitou a zvídavostí si s mladšími ročníky rozhodně nezadali.

Otec Stanislav Brožka udělil účastníkům sobotního Dne seniorů požehnání; snímky: M. Bína / BCB

Sobotní den využili přítomní nejen k duchovnímu rozhovoru a seznámení s prací Diecézní charity České Budějovice. Program začal společnou mší svatou s varhanním doprovodem regenschoriho při katedrále sv. Mikuláše, Karla Ochozky. Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil, který ji celebroval, využil příležitosti k setkání a neformálním rozhovorům s účastníky. „Dnešní svět o seniory zdánlivě nestojí, především z důvodů úbytku jejich fyzických sil. Duše člověka však v lidském těle nestárne. Ve vztahu s Kristem se může omlazovat, být tvůrčí a být velkou inspirací k tomu, v čem můžeme být stále velmi užiteční, i přes naše fyzické omezení. Už Písmo svaté uvádí příklad Simeona a Anny – starců, kteří zde mají zásadní místo. Vědomosti a moudrost v jejich mysli jim, navzdory jejich stáří, nikdo nemohl vzít. Do této moudrosti nyní dorůstáte a jste znamením pro mladší generace. Svoji moudrost jim můžete předávat. Když to budete dělat s Bohem, bude i vaše slovo mít veliký význam. To je schopnost, se kterou můžete vykonat ještě mnoho dobrého“, řekl otec biskup Vlastimil Kročil v rámci mše svaté.

Program završila odpolední pobožnost s otcem Tomasem van Zavrelem.

Na homilii otce biskupa navázal prezident diecézní charity P. Stanislav Brožka, když se ve svém příspěvku zaměřil na hledání radosti v lidském životě. „Radost vnímáme jako emoci vznikající z pozitivních vjemů a stáří jako vrcholnou část našeho života. Každé období v životě, ať už je to dětství, mládí, střední či pozdní věk, přináší své obtíže. Radost v každé životní etapě však můžeme nalézt u Pána Ježíše“, zdůraznil Stanislav Brožka. Zmínil rovněž trojí „umění života“, o kterém hovoří papež František: umět být vděčný – poděkovat, umět odpouštět a umět o odpuštění poprosit. „Jak jednoduché je to říci, a jak těžké je to skutečně prožívat. Snažme se vidět to dobré, co jsme v našem životě od Pána dostali. Naše vděčnost pro Něj může být povzbuzením, aby nám dále požehnal…“, dodal.

Diecéze chce více pracovat se seniory

Zleva otec Bohuslav Richter, Ludmila Veselá z Diecézního centra pro seniory, Jiřina Krejčová – koordinátorka seniorského klubu v Týně nad Vltavou.

V letošním roce zahájilo činnost specializované Diecézní centrum pro seniory při Biskupství českobudějovickém a sobotní den znamenal první pokus a nabídku setkání k připomínce Mezinárodního dne seniorů s tématem Radost ve stáří „Radost nám dává možnost být s druhými lidmi, možnost si vzájemně pomáhat. Mnoho seniorů žije samo. Dnes jsme jim chtěli dát příležitost načerpat sílu a povzbuzení“, řekla Ludmila Veselá, která aktivity centra koordinuje. S dnešní účastí je spokojena a od seniorů by ráda zjistila, zda jim pro další setkávání bude např. více vyhovovat všední den a co by v rámci programu uvítali. Jednou z prvních stálých iniciativ diecézního centra bylo založení Senior klubu, jehož aktivity se rozběhly v postní době. „Oslovila jsem otce Tomáše Rádla od Salesiánů, který se toho ujal, a scházeli jsme se zde v prostorách kláštera. Po prázdninách se setkání odehrávají přímo u Salesiánů ve Čtyřech dvorech, odkud aktivity klubu navštěvuje většina zájemců“, dodala Ludmila Veselá.

Vzájemně se inspirovat

Pozvání na sobotní setkání přijala, a z Týna nad Vltavou přijela, také Jiřina Krejčová, která rozbíhala činnost tamní farní charity a již řadu let při ní vede také klub seniorů. „V Týně máme stálý program, např. jazykové kurzy, výuku počítačů či pétanque, abychom se také trochu hýbali. Sama se seniory trénuji paměť. Organizujeme společná čtení a přednášky na různá témata, vyprávění cestovatelů i hudební vystoupení. Dnes jsem přijela na výzvědy, jak dnešní akci organizují a jek se jim daří. Chci se také zde inspirovat pro naši činnost“, řekla Jiřina Krejčová a dodala, že jednotlivé aktivity si postupně nacházejí své příznivce. Zázemí jim v Týně nad Vltavou zajišťuje místní fara a k dispozici je měsíční program aktivit, ze kterých si lze vybírat. Běžný počet účastníků ve skupinkách je podle ní 12 – 16, v případě hudebního programu až 40 posluchačů.

Nebojme se budoucnosti

Martina Baráková (vlevo) účastníkům představila sociální služby a aktivity Diecézní charity České Budějovice.

O důležitosti vzájemného mezigeneračního naslouchání a vlastním místě v životě hovořili účastníci diskusního kroužku s otcem Bohuslavem Richterem. „Všichni jsme článkem řetězu, ať už jako děti, mladí lidé v plné síle, či pokročilí věkem. Stále jsme však důležitou součástí tohoto řetězu. Něco krásného končí, aby něco ještě krásnějšího mohlo začít. Máme zkušenost krásného života, ale nebojme se budoucnosti…“ Podle něj se podařilo splnit záměr setkání a zahájit dialog. „Bylo vidět, že se účastníci chtěli vyjádřit a sdílet své pocity, obavy i radosti s ostatními a slyšet odpovědi“, dodal otec Bohuslav Richter, který pro seniory aktuálně připravuje biblická setkání. Zpočátku budou určena pro zájemce ve Zlivy a Pištíně.

„Líbí se mi tu. Zprvu jsem na setkání nechtěla, pak si přečetla připravený program a rozhodla se pro účast. Mile mne svým kázáním překvapil otec biskup a líbilo se mi i povídání otce Brožky. Bylo to poučné“, pochvalovala si paní Marie z Rudolfova, která dříve působila v bývalém kněžském domově v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné. Rozhodla se zůstat i na odpolední pobožnost s otcem Tomasem van Zavrelem, která sobotní program završila.

Den Seniorů připravilo Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci se spolkem Most.

(Autor článku: Miroslav Bína)