Den charity 2019 v diecézi

20.09.2019 Miroslav Bína

27. 9. 2019, českobudějovická diecéze; Charity napříč diecézí se kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) přidají k oslavám, které upozorňují na jejich pomoc v místech, kde je lidé potřebují.

Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých současně představují svoji činnost.

Často také pořádají dny otevřených dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční sbírkou.

Přehled akcí napříč ČR

 

Program v českobudějovické diecézi

Diecézní charita České Budějovice

 • 1. – 31. 10. Jsme ze stejné planety (výstava fotografií ze života cizinců), Jihočeská vědecká knihovna, Lidická; výstavu pořádá Poradna pro cizince a migranty při DCH
 • 18. 10. od 17 hod Setkání s běloruskými projekty, velká zasedací místnost, Kanovnická 18

Městská charita České Budějovice

 • 7.– 11. 10. Týden duševního zdraví –  20. výročí Domina (služba pro lidi s duševním onemocněním): 7.10. den otevřených dveří, 8.10. keramická dílna pro veřejnost, 9.10. ředitelský turnaj v iBoccie
 • 10. 10. od 16 hod vernisáž výstavy obrazů, kresleného humoru a básní, křížové chodby kláštera na  Piaristickém náměstí v ČB
 • 25. 9. Den otevřených dveří pro školy v NZDM V.I.P. v rámci týdne nízkoprahů pod záštitou ČAS

Farní charita Jindřichův Hradec

 • 27. 9. 7.30–16.00 Den otevřených dveří Hlavního pracoviště (Arch. Teplého 1306, 377 01 J. Hradec)
 • 14.00–16.00 program pro děti v klubu NZDM (Arch. Teplého 1306)
 • 16.00–17.30 představení činnosti Farní charity JH, vč. diskuse (Arch. Teplého 1306)
 • 18.00–19.00 mše svatá – Proboštský kostel v J. Hradci (za hudebního doprovodu Vítka Zemana a mladých z Deštenského společenství mládeže)
 • 19.15–20.45 přednáška na téma Attachement (PaedDr. Drahomíra Blažková, ředitelka zapsaného ústavu Otevřená okna)
 • 21.00–22.00 hudební podvečer (písničkář Vítek Zeman)

Charita Kaplice

 • 25. 9. od 10 do 14 hod – Den otevřených dveří v Sociální rehabilitaci Tolerance Kaplice, mj. prezentace služeb. Pečovatelská služba, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Depo, Molo, DéDéčko. Pro veřejnost bude připraveno kromě prohlídky prostor také malé občerstvení.

Charita Malenice

 • 28. 9. Václavská pouť na malenické Hůrce, mše svatá proběhne od 11:00, pořádá Charita Malenice.

Farní charita Milevsko

 • 16. 9. od 18 hod koncert Jiřího Smrže, českého folkového písničkáře a básníka za doprovodu houslisty Bena Lovetta, Latinská škola kláštera v Milevsku

Oblastní charita Pelhřimov

 • 27. 9 od 18 hod benefiční koncert kapely Mírovo Hadodoom, kaple svatého Kříže (Kalvárii) v Pelhřimově, kapela představí vlastní skladby žánrově laděné do folku až „etnofolku“.

Farní charita Pacov

 • 28. 9. od 17 hod Mše za Charitu, kostel sv. Michaela v Pacově
 • od 14 hod ZAŽIJ POUŤ JINAK s NZDM Spirála Pacov, pacovský skatepark; akce je pořádána v rámci Týdne nízkoprahových klubů.

Oblastní charita Písek

 • 15. 9. 2019  Farní den s Charitou, přátelské setkání zaměstnanců Charity a lidí místní farnosti. Součástí bude den otevřených dveří. Nebude chybět občerstvení, hudba a zábava pro děti

Farní  charita Prachatice

 • 7. 10. od 10.00 do 16.00 hod Den otevřených dveří ve všech službách FCH Prachatice
 • 27. 10. od 10.00 do 16.00 hod Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb. V azylových domech bude možnost prohlídky fotografií Ze života azylových domů.

Oblastní charita Sušice

 • 8. 10. od 9.00 do 12.00 hod Den seniorů 2019 v Sušici, náměstí Svobody, Sušice, již 13.ročník tradiční akce, bude připraven pestrý program, hudba, hosté, vystoupení dětí ukázky pomůcek pro seniory, představení poskytovatelů služeb pro seniory, měření cukru a tlaku a nebude chybět i malé občerstvení.
 • od 9.00 do 12.00 hod Den seniorů v Kašperských Horách, Horský klub v Kašperských horách, vystoupí hudební skupina Kůrovci, děti z místní MŠ, ZŠ i umělecké školy, bude připravena prezentace služeb Oblastní charity Sušice, ukázka kompenzačních pomůcek pro seniory, měření krevního tlaku a cukru v krvi zdarma, tvořivá dílna a zatančí i Annínské ženy.

Farní charita Tábor

 • od 11. září do 2. října výstava fotografií … S láskou,  Auritus – Farní charita Tábor (Klokotská 114) výstava fotografií prof. Jindřicha Štreita věnovaná domácí hospicové péči je přístupná každý všední den od 9 do 15 hod.

Oblastní charita Třeboň

 • 21. 9. Den Charity na Jihočeském festivalu zdraví, Masarykovo náměstí v Třeboni, Charita představí svoji činnost a na prodejním stánku nabídne návštěvníkům k zakoupení vlastnoručně napečené dobroty. Výtěžek z prodeje je určen na podporu sociálních služeb, které poskytujeme.  Proběhne také workshop Malování na plátěné tašky.

Oblastní charita Vimperk

 • 27. 9. od 14 hod Den otevřených dveří a prezentace služeb OCH Vimperk v Domě s pečovatelskou službou Skalka v Prachaticích
 • 27. 9. od 14 hod Oslava Dne charity spojená se Dnem otevřených dveří v Domě klidného stáří Pravětín

(Zdroj: DCHCB)