Čeští poutníci děkují v Římě za svobodu

13.11.2019 Miroslav Bína

11. – 13. 11. 2019, Řím; Biskupové z Čech a Moravy spolu s více než dvěma tisíci poutníky se účastní probíhající národní pouti k příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. S diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem zamířilo do Říma 143 poutníků z českobudějovické diecéze.

Snímky: Roman Albrecht, Vojtěch Hlávka / Člověk a víra; Eliška Blajdová; Jana Ryjáčková

Na národní pouť se vydaly tři skupinky poutníků z diecéze. První tvoří 45 věřících spolu s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem. Další představují poutníci strakonického (43 zúčastněných) a prachatického vikariátu (53 poutníků).

„Za hodinu nás čeká generální audience u papeže Františka, který právě projel kolem shromážděných věřících. Ti mu předají sochu sv. Anežky České a výtěžek 1,2 milionů korun z charitativní sbírky po chudé a potřebné,“ telefonovala před několika okamžiky Jana Ryjáčková, která se podílela na organizaci pouti v českobudějovické diecézi.

Před zahájením pouti se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta a připomněli si letošní 1150. výročí úmrtí jednoho z moravských věrozvěstů. Národní pouť byla v 15 hodin zahájena v bazilice Santa Maria Maggiore. „Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť… od pouti očekáváme zázrak proměny našeho života. Zázrak, ve kterém vyjdeme ze svých stereotypů, ze setrvačnosti ve své zabydlenosti a přiblížíme se k pochopení klíčových událostí svého života, k lepšímu pohledu na svůj vztah k Bohu, ke společenství církve, k lidem blízkým i vzdáleným, ke společnosti, ve které žijeme,“ řekl v homilii brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Poutníci Svatému otci předali sochu koruny svaté Anežky

Národní pouť pokračovala v úterý dopoledne hlavní bohoslužbou v bazilice sv. Petra, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. V podvečer poutníky čekal v bazilice sv. Jana v Lateránu koncert České nebe. Uvedl cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh.

Česká národní pouť k připomínce výročí svatořečení Anežky České skončí dnes odpoledne bohoslužbou v lateránské bazilice svatého Jana.

Výročí svatořečení Anežky Přemyslovny připadá na dobu připomínek 30. výročí sametové revoluce v Československu. Kanonizace Anežky v Římě 12. listopadu 1989 je vnímána jako předzvěst pádu komunistické vlády.

(Autor článku: Miroslav Bína)