Budova biskupství otevírá své dveře

07.06.2021 Petr SAMEC

V březnu 2021 byla po třech letech intenzivních stavebních prací dokončena celková rekonstrukce historické rezidence českobudějovických biskupů.

V celé budově jsou nové zdravotní instalace, rozvody topení, elektřiny a klimatizace, opravené omítky a nové podlahy; foto: archiv BCB

S dějinami českobudějovické diecéze – a to už od jejího založení – je úzce spjat objekt budovy, stojící v těsné blízkosti hlavního náměstí Českých Budějovic. Od založení diecéze, tedy roku 1785, je tato budova rezidencí českobudějovických biskupů. Při nedávném rozhovoru k tomu současný biskup Vlastimil Kročil poznamenal: „Říká se, že srdcem diecéze je katedrála, ve které pulzuje život křesťanského společenství v čele s biskupem. Neodmyslitelně však k tomu patří i budova samotného biskupství, která zdaleka není jen obydlím biskupa, ale je domem, kde má své zázemí administrativní správa celé diecéze.“

Tento mohutný, pozdně barokní dvoupatrový objekt postavili bratři piaristé (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) jako řádovou kolej pro učitele i jejich žáky, ale při vzniku diecéze byl areál upraven na sídlo biskupa a jeho úřadu. Za celé období existence diecéze se pak uskutečnilo jen několik málo zásadních úprav objektu, z nichž ta největší a pravděpodobně poslední proběhla kolem roku 1900. Od té doby se jednalo pouze o částečné a dílčí opravy: kolem roku 1970 byla vyměněna elektroinstalace a upravena sociální zařízení. Od roku 1991 byly průběžně opravovány různé části objektu, z nichž některé byly téměř v havarijním stavu (např. střechy). „V průběhu let se realizovaly jen zcela nezbytné dílčí úpravy a již dva moji předchůdci – Mons. Antonín Liška a Mons. Jiří Paďour – měli v úmyslu přistoupit k obnově celého objektu, což se však nikdy nepodařilo uskutečnit,“ říká biskup Vlastimil. A dodává: „Nutno podotknout, že záměr takovéto obnovy byl už na jeho počátku podpořen sborem konzultorů, kněžské rady i okrskovými vikáři, takže nic nebránilo tomu pustit se do práce.“ Podle biskupa Vlastimila byl celkový záměr obnovy jasný: ve snaze o maximální využití všech prostor bylo důležité, aby se v tomto administrativně-správním středisku diecéze zdůraznil nejen rozměr společenský a duchovní, ale při zachování prostoty a střídmosti i rozměr reprezentativní.

Mnoho vykonané práce

V podkroví byl vybudován konferenční sál; foto: archiv BCB

Od jara 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce všech tří nadzemních podlaží a v podkroví, které tvoří více než čtvrtinu obestavěného prostoru hlavní budovy, vznikla navíc i zcela nová půdní vestavba. Protože budova je památkově chráněná, všechny práce probíhaly pod dozorem pracovníků Národního památkového ústavu. V rozlehlé budově s celkovou podlahovou plochou 4800 m2 jsou teď nová zdravotně-technická instalace, rozvody topení, elektřiny a klimatizace a částečně byla také vyměněna okna. Ve všech místnostech byly opraveny omítky a položeny nové podlahy. Restaurátoři provedli rekonstrukci a doplnění některých cenných historických výmaleb v několika místnostech.

V jednacím sále v 1. patře byly nově odkryty a zrestaurovány původní výmalby na stěnách; foto: archiv BCB

Většina prostor zůstala dispozičně nezměněna, což dodnes upomíná na původní využití budovy jako školy. Základem každého podlaží proto zůstávají dlouhé rovné chodby, ze kterých se vstupuje do jednotlivých místností. K větším úpravám dispozice došlo u hlavního vstupu do budovy, kde má své místo recepce. V přízemí byla také zřízena plynová kotelna a nezbytně nutná serverovna. Menšími změnami prošlo i západní křídlo ve 2. podlaží, jež se týká úprav tamního bytu, včetně sociálního zařízení. V nejbližší době bude na místě bývalé garáže dokončena i biskupská kaple, do níž bude vstup z chodby v přízemní. Na své dokončení čeká ještě úprava nádvoří a také zahrada, která se může stát do budoucna místem společenských a kulturních setkání, neboť svým opevněným rámcem představuje zcela výjimečný prvek urbánní zeleně v samotném centru města.

Přínos pro správu diecéze

Opravená rezidence se nyní stává nejen důstojným obydlím českobudějovických biskupů, ale především moderním administrativním centrem nezbytným pro efektivní správu celé diecéze. Do opravené budovy se již stěhuje zhruba 40 zaměstnanců biskupství, kteří v uplynulém období tří let pracovali na několika místech v centru Českých Budějovic. Kromě kanceláří tedy nechybí v budově zasedací místnosti, konferenční sál, velký refektář, kuchyně, prádelna, dílna pro údržbu, čtyři pohostinské pokoje a klauzura sester.

Poděkování

Otec biskup Vlastimil neskrývá radost z dokončeného díla a říká: „Jsem rád, že se podařila uskutečnit tato celková obnova budovy biskupství. Myslím, že byl nejvyšší čas a dnes už je na místě děkovat všem, kteří se podíleli na tak rozsáhlém a časově náročném díle, počínaje panem architektem, přes projektanty, dodavatele, ale i stavební dělníky. Poděkování patří však i našim zaměstnancům za jejich trpělivost, že dokázali překlenout toto tříleté období, kdy se museli více uskromnit. Přál bych nejen jim, ale i naším duchovním a laikům a vůbec všem, kdo budou přicházet na biskupství, aby se zde cítili dobře, tak jako doma.“

Zrestaurovány byly i nádherné vitráže na hlavním schodišti; foto: archiv BCB

Realizace celého tři roky trvajícího projektu, na který – coby investor – si vzalo úvěr Biskupství českobudějovické, vyšlo na částku 126 mil. Kč. Práce probíhaly pod vedením renomovaného Ing. arch. Marka Štěpána. Organizaci práce řídil Ing. František Mrosko, vedoucí stavebního oddělení Biskupství českobudějovického a prováděcí stavební projekt byl v rukou Ing. Tomáše Fuita. Stavební práce prováděla stavební firma Památky CB s.r.o. pod vedením Ing. Petra Vojty a za technického dozoru Ing. Františka Klasny.

Text připravil: Petr Samec