Biskup Vlastimil Kročil přijal zástupce linecké diecéze

01.10.2019 Miroslav Bína

1. 10. 2019, České Budějovice; „Jsem vděčný za pomoc při zachování společného dědictví,“ řekl diecézní biskup při hodnocení 30 let spolupráce s lineckou diecézí. Neformální setkání s lineckým biskupem Manfredem Scheurem, bývalým hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem a zástupci linecké diecéze rámovala srdečná atmosféra a živá diskuse.

Diskuse o životě církve v českobudějovické a linecké diecézi; snímky: M. Bína / BCB

Biskup Vlastimil Kročil vzpomenul své předchůdce, kteří rozvíjeli spolupráci s rakouskými sousedy – biskupy Antonína Lišku, Jiřího Paďoura a generálního vikáře Václava Dvořáka. „Po dlouhé období nebylo možné udržovat památky v pohraničním pásmu naší diecéze. Po společenských změnách však bylo z obou stran vynaloženo veliké úsilí o zachování tohoto dědictví. Jak pro ty, kteří se hlásí ke svému původu, tak také pro nás, jako zachování paměti těchto míst a toho, co se zde odehrálo,“ řekl. Rakouské hosty současně informoval o aktuální situaci v diecézi a probíhajících organizačních i pastoračních změnách, které si vyžádala zcela nová situace po odluce církve od státu. „Objevují se před námi zcela nové výzvy, na které chceme reagovat,“ uvedl biskup Vlastimil Kročil.

 

Společná modlitba a prohlídka areálu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí

Rakouští hosté se živě zajímali o pokrok, který církev v českobudějovické diecézi od listopadu roku 1989 urazila, a také o současnou situaci. Generální vikář David Henzl hovořil o situaci odlišného přístupu k věcem materiálním i duchovním u nás a u našich sousedů, daného především rozdílným vývojem po rozpadu společného státu, po první světové válce. Popsal aktuální hospodářské aktivity v diecézi, které reagují na odluku církve od státu a nutnost vlastní ekonomické soběstačnosti církve. „Držíme se poslání církve, kterými zůstávají misijní a charitativní činnost. Z toho pro nás vyplývají hlavní úkoly a cíle, jimiž jsou podpora neziskových organizací v sociálních či charitativních službách a školství. Druhým cílem je duchovní služba,“ zdůraznil.

V souvislosti s výše zmíněnými cíli pozdravil partnery z linecké diecéze ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Martin Maršík, když připomněl respekt, který během uplynulých třiceti let získaly církevní školy. Zmínil i desáté místo BIGY v řebříčku úspěšnosti gymnázií napříč ČR. Ředitel Diecézní charity Jiří Kohout pak zmínil velmi dobré vnímání charity a jejích aktivit.

(Autor článku: Miroslav Bína)