Projekty

Externí konzultant v oblasti řízení projektů

Ing. Tomáš Smolek
projektové poradenství
mobil: 721 104 858
e-mail: