Diecézní centrum pro rodinu

Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice


web: www.dcr.bcb.cz
tel.: 380 420 342

Ředitel a referent pro pastoraci

P. Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL
e-mail: 
tel.: 731 625 990

Vedoucí diecézního centra pro rodinu

PhDr. Alena Poláčková
e-mail:
mobil: 731 402 981

DCR je připraveno naslouchat vašim podnětům a potřebám a těšíme se na setkání s vámi.