Diecézní biskup, biskupové

Diecézní biskup českobudějovické diecéze

Znak Mons. Vlastimila Kročila

          Mons. Vlastimil Kročil
          e-mail:

          tel.: 380 420 335

 

 

 

Mons. Pavel Posád

Světící biskup českobudějovické diecéze

Znak biskupa Pavla Mons. Pavel Posád
e-mail:
tel.: 380 420 347

Probošt Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích