Sbírky

  • V připadě, že se jedná o sbírku určenou k odeslání na Biskupství českobudějovické, prosíme správce farností, aby výnos zaslali vždy na účet číslo: 4120000636/6800 var. symbol = kód farnosti +dvojčíslí
    (viz. p
    říloha ACEBB 01/2015.)