P. Ing. Jiří ŠPIŘÍK, Th.D.

Duchovní

Kontakt:

Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk

Tel.: 773 122 633

E-mail: jiri.spirik@centrum.cz

Ustanovení ve farnostech:

NEPOMUKadministrátor
MYSLÍVadministrátor excurrendo
PRÁDLOadministrátor excurrendo
VRČEŇadministrátor excurrendo