Římskokatolická farnost
VRČEŇ

Mapa Poloha na mapě:
49.5071894N, 13.6197575E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Vrčeň
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk

Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 68784791
Kód farnosti: 10470
Vikariát: Sušice – Nepomuk

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Ing. Jiří ŠPIŘÍK, Th.D.administrátor excurrendo
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel sv. Vavřince
Vrčeň
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Čížkov Čížkov - Čečovice
Čížkov Čížkov - Liškov
Čížkov Čížkov - Měrčín
Čížkov Čížkov - Zahrádka
Čmelíny Čmelíny
Čmelíny Čmelíny - Víska
Sedliště Sedliště
Srby Srby
Tojice Tojice
Vrčeň Vrčeň

Historický přehled:
Plebanie r. 1358, matriky od r. 1652. Kostel gotický z 1. pol. 14. stol., v letech 1866 - 1869 zaklenuta a prodloužena loď a regotizován vnějšek.

Název obce německy: Wertschen

Název obce latinsky: Wrczena