Římskokatolická farnost
SVĚTLÍK

Mapa Poloha na mapě:
48.7296636N, 14.2096761E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Světlík
Náměstí 1
382 26 Horní Planá

E-mail: farnosti-na-lipne@seznam.cz
Web: www.farnosti-na-lipne.cz/
Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 65028228
Kód farnosti: 03390
Vikariát: Český Krumlov

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Ing. Mgr. Jan ŠPAČEK, dr. h. c.administrátor excurrendo
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel sv. Jakuba staršího
Světlík
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Světlík Světlík

Historický přehled:
R. 1258 daroval obec Vítek z Krumlova premonstrátské kanonii ve Schläglu (Drkolné). Od r. 1632 vedli duchovní správu premonstráti ze Schläglu. Matriky od r. 1674. Kostel původně z doby kol 13. stol, poškozen r. 1423, opraven v pol. 15. stol., rozšířen r. 1663, úplně přestavěn pseudorománsky v letech 1872 - 1874, konsekrován 1.10.1876. V letech 1940 - 1945 spravováno z Lince.

Název obce německy: Kirchschlag

Název obce latinsky: Kirchschlaga