Římskokatolická farnost
PRÁDLO

Mapa Poloha na mapě:
49.5030578N, 13.5411942E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Prádlo
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk

Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 68784783
Kód farnosti: 10460
Vikariát: Sušice – Nepomuk

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Ing. Jiří ŠPIŘÍK, Th.D.administrátor excurrendo
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel Povýšení sv. Kříže
Prádlo
bohosluzby.cirkev.cz
Ostatní kostely na území farnosti: bohoslužby: mapa:
kaple sv. Cyrila a Metoděje
Měcholupy
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Chocenice Chocenice - Zhůř
Jarov Jarov
Měcholupy Měcholupy
Prádlo Prádlo
Prádlo Prádlo - Novotníky

Historický přehled:
Od r. 1667 filiální k Vrčeni, kostel připomínán již dříve, lokalie r. 1786, farnost r. 1857, matriky od r. 1786. Kostel gotický, zevně barokní, r. 1882 prodloužena loď.

Název obce německy: Pradl

Název obce latinsky: Pradla