Římskokatolická farnost - arciděkanství
NEPOMUK

Mapa Poloha na mapě:
49.4837422N, 13.5767689E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk

E-mail: farnost.nepomuk@email.cz
Web: arcidekanstvi-nepomuk.cz/
Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 68784813
Kód farnosti: 10420
Vikariát: Sušice – Nepomuk

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Ing. Jiří ŠPIŘÍK, Th.D.administrátor
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel sv. Jakuba staršího
Nepomuk
bohosluzby.cirkev.cz
filiální kostel sv. Jana Nepomuckého
Nepomuk
bohosluzby.cirkev.cz
filiální kostel sv. Markéty
Klášter
bohosluzby.cirkev.cz
filiální kostel sv. Martina
Neurazy
bohosluzby.cirkev.cz
filiální kostel sv. Petra a Pavla
Mileč
bohosluzby.cirkev.cz
filiální kostel sv. Václava
Žinkovy
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Klášter Klášter
Kozlovice Kozlovice
Kramolín Kramolín
Mileč Mileč
Mileč Mileč - Bezděkovec
Mileč Mileč - Maňovice
Mileč Mileč - Záhoří
Mileč Mileč - Želvice
Mohelnice Mohelnice
Nepomuk Nepomuk
Nepomuk Nepomuk - Dvorec
Neurazy Neurazy
Neurazy Neurazy - Klikařov
Neurazy Neurazy - Nová Ves u Nepomuka
Neurazy Neurazy - Partoltice
Neurazy Neurazy - Radochovy
Neurazy Neurazy - Soběsuky
Neurazy Neurazy - Vojovice
Třebčice Třebčice
Žinkovy Žinkovy
Žinkovy Žinkovy - Březí
Žinkovy Žinkovy - Březí - Žitín
Žinkovy Žinkovy - Čepinec
Žinkovy Žinkovy - Kokořov

Historický přehled:
Kolem r. 1250 trhová ves Pomuk (rodiště sv. Jana Nepomuckého) vznikla v sovislosti s nepomuckým klášterem, sloučena r. 1384 se vsí Přesanice a tím vznikl nový sídelní celek Nepomuk. R. 1413 povýšen na městečko. Plebanie r. 1363, děkanství od r.1630, matriky od r. 1740, arciděkanství r. 1929. Kostel sv. Jakuba staršího, původně patrně z doby založení nepomuckého kláštera v letech 1142 - 1153, přestavěn ve 13. stol. Zrušen r. 1786, regotizován v letech 1859 - 1860. Kostel sv. Jana Nepomuckého, založen r. 1639 na místě rodného domu sv. Jana Nepomuckého, vystavěn r. 1654, r. 1686 vyhořel spolu s městem, obnoven r. 1688. Dnešní stavba z let 1734 - 1738 pravděpodobně podle plánů K. I. Dienzenhofera. Nepomucký vikariát existuje (s různým rozsahem) od r. 1790.

Název obce německy: Nepomuk

Název obce latinsky: Nepomucum, (Nepomucensis)

Významné údaje farnosti:
Významný rodák: sv. Jan Nepomucký (+ 1393), pražský generální vikář, mučedník.