Římskokatolická farnost
MYSLÍV

Mapa Poloha na mapě:
49.4148164N, 13.5727772E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Myslív
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk

Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 68784805
Kód farnosti: 10230
Vikariát: Sušice – Nepomuk

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Ing. Jiří ŠPIŘÍK, Th.D.administrátor excurrendo
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Myslív
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Kovčín Kovčín
Myslív Myslív
Myslív Myslív - Loužná
Myslív Myslív - Milčice
Myslív Myslív - Nový Dvůr
Nehodiv Nehodiv
Plánice Plánice - Pohoří
Plánice Plánice - Štipoklasy
Polánka Polánka

Historický přehled:
Plebanie r. 1383, matriky od r. 1649. Kostel původně románský (jádro lodi a věže), přestavěn goticky, barokně upraven kolem r. 1730. V pol. 14. stol. pod patronátem kláštera v Nepomuku.

Název obce německy: Mysliw

Název obce latinsky: Mislivium