Římskokatolická farnost
LODHÉŘOV

Mapa Poloha na mapě:
49.2131397N, 14.9630286E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Lodhéřov
Kostelní 74
377 01 Jindřichův Hradec

Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 60820985
Kód farnosti: 04170
Vikariát: Jindřichův Hradec

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. Mgr. Ivo PROKOPadministrátor excurrendo
P. PhDr. Mgr. Jozef GUMENICKÝfarní vikář
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel sv. Petra a Pavla
Lodhéřov
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec - Dolní Radouň
Lodhéřov Lodhéřov
Lodhéřov Lodhéřov - Najdek
Lodhéřov Lodhéřov - Studnice
Velký Ratmírov Velký Ratmírov

Historický přehled:
Obec založena patrně řádem německých rytířů ve 2. pol. 13. stol. Plebanie zde byla již r. 1298, kdy se připomíná plebán Heřman. Matriky od r. 1651. Kostel připomínán již r. 1297, před pol. 14. stol. přistavěn dnešní presbytář se sakristií, loď upravena a sklenuta barokně r. 1642, další stavební úpravy v 18. a 19. stol. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název obce německy: Riegerschlag

Název obce latinsky: Riegerschlaga