Římskokatolická farnost
ČÍMĚŘ

Mapa Poloha na mapě:
49.0600231N, 15.0730636E

Zobrazit mapu na:
Mapy.cz nebo Mapy Google

Římskokatolická farnost Číměř
Vídeňská 8
378 33 Nová Bystřice

Výpis z Rejstříku MKČR: REPO

IČ: 60821027
Kód farnosti: 04040
Vikariát: Jindřichův Hradec

Duchovní, kteří zde jsou ustanoveni

P. PhDr. ThLic. Jindřich František HOLEČEK, OMadministrátor excurrendo
Kostely ve farnosti: bohoslužby: mapa:
farní kostel sv. Jiljí
Číměř
bohosluzby.cirkev.cz

Přifařené obce ... 

Obec Část obce / městská část
Číměř Číměř
Číměř Číměř - Bílá
Číměř Číměř - Dobrá Voda
Číměř Číměř - Sedlo

Historický přehled:
Plebanie r. 1359, po r. 1520 přifařena k Horní Pěně, expozitura r. 1774, farnost od r. 1857, matriky od r. 1790. Kostel sv. Jiljí, pův. gotický, upraven pozdně got. v 15. stol., kostel zaklenut v 2.pol. 17. stol. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název obce německy: Schamers

Název obce latinsky: Schamersium

Významné údaje farnosti:
Významný duchovní správce: Antonín Hanikýř (zakladatel Dědictví sv. Jana Nepomuckého).