Levý panel

Dotační projekty

Přehled opravovaných kostelů z finančních zdroju EU.
Kostely postupně doplňujeme.